دوشنبه, ۳ آبان ۱۴۰۰

روز ملی ادبیات کودک و نوجوان

هجدهم تیرماه  در تقویم "روز ملی ادبیات کودک و نوجوان "نام گرفته است.شهرکتاب مرکزی به  همین مناسبت مسابقه‌ی داستان کوتاه با موضوع  "ماجرایی واقعی یا تخیلی که در شهرکتاب رخ می دهد" را برای همراهان 7 تا 15 ساله خود برگزار کرد. آثار رسیده به دبیرخانه شهرکتاب مورد بررسی و داوری قرار گرفت و در نهایت داستان های منتخب انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود به نویسندگان آنها اهدا گردید.