يكشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

رو در روی هم

رو در رو بستری است برای آنکه شهرکتاب مرکزی و مخاطبانش پیرامون موضوعاتی چالش‌برانگیز و جذاب به صورت مستقیم به گفتگو بنشینند.

در فصل اول رو در رو، درباره ده موضوع گوناگون نظراتمان را با یکدیگر به اشتراک گذاشتیم. در فصل اول از مسائلی چون ارتباط بدون خشونت، مسئله تراموا، جهان پساحقیقت، ایکیگای، تنبلی، تبعیض، کشتی تسئوس و مسئله هویت، نوستالژی، ارزش و معنای زندگی، تصمیم‌گیری غیرمنطقی و رویا صحبت کردیم. در نظرسنجی پایان فصل اول رو در رو، ارتباط بدون خشونت، ارزش و معنای زندگی و نوستالژی از نگاه مخاطبان به عنوان محبوب‌ترین موضوعات انتخاب شدند.