يكشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

همخوانی کتاب 1، کتاب کوچه ابرهای گمشده

هم‌خوانی کتاب کوششی است برای کتاب‌خوانی و گفت‌وگو پیرامون ادبیات. در برنامه اول سراغ کتاب کوچه ابرهای گمشده از کورش اسدی رفتیم. چند هفته فرصت داشتیم تا کتاب را بخوانیم و درباره نویسنده و داستان با همدیگر گفت‌وگو کنیم. در جلسه نقد و بررسی مجازی این کتاب، با جناب آقای اسدالله امرایی از کورش اسدی و فعالیت حرفه‌ای او سخن گفتیم.

با سپاس از جناب آقای اسدالله امرایی و همه عزیزانی که ما را در تهیه این برنامه همراهی کردند.